Business Coaching

Business Coaching

Chcete byť úspešní v podnikaní? Naučíme Vás predajné techniky, psychológiu predaja, ako viesť obchodné stretnutia a mnoho ďalších business stratégií

Absolvujte s nami Business Coaching a rozšírte si svoje biznis zručnosti. Zaručujeme sa vysokou kvalitou, odbornosťou a príjemnou atmosférou.

PRE KOHO:
Manažéri, riaditelia, riadiaci pracovníci, špecialisti ľudských zdrojov, poradcovia, osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti.
Budete poznať základnú teóriu a metodológiu Business Coachingu. Dokáže rozpoznať a rozvíjať komunikačné kanály, verbálne i neverbálne signály. Dokáže formulovať silné otázky, napomáhať zmene limitujúcich postojov druhej strany.
Naučíte sa: 
Ako byť úspešný v podnikaní 
Ako viesť obchodné stretnutia
Obchodné stratégie
Predajné techniky a psychológiu predaja

Kurz Business Coaching bude prebiehať na ulici Mierová 56 v Bratislave (Ružinov) pod vedením skúsenej koučky a lektorky Mgr. Silvii Langermann, ACC.
Cena:
240,00 €
s DPH
Dĺžka kurzu:
1 deň
Prihlásiť