Akreditovaný kurz KOUČ 104 v Banskej Bystrici

07.04.2018

Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Číslo vydanej akreditácie: POA:3390/2014/93/1.

Medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený ICF ako ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours/.

Za pár dní získate všetky kompetencie na to, aby ste sa stali certifikovaným koučom

Rozsah kurzu:

Kurz trvá 104 hodín, teda 11 dní. Ponúkame intenzívne kurzy, kde sa za dva týždne naučíte všetky efektívne metódy koučovania. Ak chcete kurz absolvovať popri zamestnaní, vyberte si náš sobotný kurz – len jeden deň v týždni a za tri mesiace môžete koučovať seba aj klientov!

Certifikovaným koučom môže byť každý!

Kurz je určený tým, ktorí majú záujem získať vedomosti a kompetencie potrebné pre výkon kouča. Ak zvažujete kariéru interného alebo externého kouča, neváhajte! Za dva intenzívne týždne si môžete začať plniť Váš sen!

Kurz je ďalej vhodný pre všetky profesie pracujúce s ľuďmi:

Riadiace pozície
Manažéri
Osoby vedúce tím ľudí
Špecialisti ľudských zdrojov
Poradcovia
Učitelia
Tréneri
Odborníci v pomáhajúcich profesiách
Obsah kurzu

To, čo sa na kurze naučíte, môžete využívať hneď a po celý život. Je to najlepšia cesta k poznaniu samého seba a vášho okolia.

Kurz je vyslovene praktický, tak aby ste si preberané metódy mohli hneď vyskúšať. 70% kurzu tvorí prax, 30% teória. Aj preto získate koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po skončení kurzu môžete začať koučovať.

Obsah kurzu:

Definícia, história koučingu, etický kódex
11 kompetencií kouča – ako prebieha koučingové sedenie?
Jednoduché i pokročilé metódy na individuálny koučing
Osobnosť kouča, osobnosť klienta
Základné metódy pre biznis koučing – ako pomáhať klientovi dosahovať lepšie výsledky?
Koučingový rozhovor, štruktúra koučovacieho rozhovoru
Praktické ukážky koučingu
Kouč a iné profesie
Kľúčové kompetencie profesionálneho kouča podľa ICF
Vytvorenie zmluvy o koučovaní
a.i.
Medzinárodne certifikovaný a akreditovaný kurz

Kurz KOUČ 104 hodín je Medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený ICF ako ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours/ a jediným kurzom na Slovensku tohto druhu s udelenou akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Po absolvovaní kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, platné na celom území Slovenskej republiky a oprávňujúce držiteľa ku koučovaniu. Zároveň získate Certifikát ICF/International Coach Federation, predstavujúci medzinárodnú akceptáciu výcviku v koučingu, na základe ktorej môžete získať ďalšie medzinárodné certifikáty ICF.
Lektori

Mgr. Silvia Langermann, ACC
Mgr. Ján Dubnička, PCCMgr. Silvia Langermann, ACC

V roku 2008 som ukončila štúdium Sociálnej a pracovnej psychológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied a v tom istom roku som promovala na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského. Titul Ltc. (Licence To Coach) obhájila v roku 2011 v Odbornom združení „COACHOK“ v Budapešti, odbor Life Coaching. V roku 2011 som získala aj licenciu na používanie osobnostného dotazníka GPOP – certifikát oprávňujúci vykonávať osobnostnú psychologickú diagnostiku. V roku 2015 som získala certifikát ACC (Associate Certified Coach) od ICF (International Coach Federation). Od roku 2013 prednášam predmety týkajúce sa koučingu na univerzitnej pôde. Mám za sebou 2 962 life koučingových sedení, 1206 biznis koučingových sedení, 1 398 vitality koučingových sedení, 142 školení a 73 motivačných stretnutí.