Tímové koučovanie

20.04.2018

Výsledky, ktoré produkujú tímy nikdy nedosiahnu jednotlivci samostatne.

Cieľom tímového koučingu je zvýšiť efektivitu spolupráce a prehĺbenie pracovných vzťahov. Počas procesu kouč poukáže na slabé stránky a vďaka cvičeniam posilní talenty tímu. Tréning je vhodné využiť pri rozvoji kreativity tímu a pri prehĺbení medziľudských vzťahov. Jedna z podmienok tímového koučovania, je vysoká miera otvorenosti komunikácie v tíme a zároveň motivácia členov tímu spolupracovať.

Príďte sa ku nám naučiť
- princípy a kompetencie tímového kouča
- viesť víťazny tím
- ako podporovať jeho kreativitu
- formy a techniky tímového koučovania
- a mnoho ďalších...

Tešíme sa na Vás 20.-21.4. 2018, 9-17 hod., na ulici Mierová 56.
Akcia!!!
Cena kurzu je 450,- Eur s DPH.
zľava: 30% do 15.2.2018
20% pri prihlásenie 2-3 osôb
30% pri prihlásení 4 a viac osôb

Lektori: Mgr. Silvia Langermann, ACC a Mgr. Ján Dubnička, PCC

Prihlasujte sa na info@coaching-poradna.sk