Ing. Tomáš Langermann

Kouč, lektor

Viesť ľudí ma veľmi baví a napĺňa.

Založil som dve firmy. V 1996 spoločnosť Quety, ktorá sa zaoberá kvetinovým hostesingom v zábavných podnikoch a v 2006 ExtremeGang,  reklamnú agentúru, ktorá sa špecializuje na poriadanie podujatí v  oblasti extrémnych športov. Odchoval som niekoľko úspešných reprezentantov, som  prirodzeným koučom, ktorý vie posúvať ľudí ďalej. Počúvajú ma. Potom som  stretol Silviu.
Stala sa mojou manželkou. Aj vďaka nej som sa rozhodol stať lektorom a koučom. Takto sa začala moja spolupráca s Power  Coachingom v 2011. Zameriavam sa na vzdelávanie dospelých v oblasti  rozvoja osobnosti, odbúravania stresu, efektívneho narábania s časom a posilnenia sebavedomia. Aktuálne v spoločnosti lektorujem tieto kurzy: Stress management, Time management, Zvýšenie sebavedomia, Ako ju zbaliť, Ako ho zbaliť, Úvod do  koučingu a akreditovaný Kouč.

Moje kurzy a workshopy