Komunikačné zručnosti

Komunikačné zručnosti

Komunikácia je základ. Základ v partnerskom vzťahu, v práci, doma, všade.

Veľa nedorozumení má pôvod v nesprávnej komunikácií, keď sa dvaja ľudia nepochopia. Určite poznáte to aj vy, keď sa cítite nepochopení alebo ste si sto percent istý o svojej pravde. Ak chceme mať dobré vzťahy v živote, musíme sa naučiť správne komunikovať, počúvať toho druhého, byť empatický. Môžete tak predísť zbytočným hádkam a nedorozumeniam. 

Správna komunikácia je niekedy naozaj ťažká, hlavne keď druhá strana vám to vôbec nezľahčuje. Dôležité je však, aby ste vy vytrvali, aby ste mali odstup, keď potrebujete.  Uvidíte, časom vás vaše okolie ocení, budú s vami radi rozprávať a zdieľať veľa informácií. Stanete sa dôveryhodným človekom s kým si ľudia radi pokecajú. Určite aj vy poznáte niekoho vo vašom okolí, s kým sa neradi stretávate, a keď náhodou hodíte reč, už len čakáte, kedy to končí.

Naučíte sa:

  • uplatniť získané komunikačné zručností v konkrétnych pracovných a mimopracovných situáciách
  • využiť nápady, myšlienky, metódy a techniky, ktoré pomáhajú ľahšie a úspešnejšie komunikovať s rozličnými typmi ľudí v rozmanitých situáciách
  • pochopiť, čo o ľuďoch prezrádza ich vyjadrovanie a reč tela
  • uvedomiť si, že komunikácia predstavuje moc a naučiť sa ju efektívne využívať pomôže zmeniť náš pohľad na svet aj pohľad, ktorým svet pozerá na nás

Obsah:

  • Komunikácia
  • Spätná väzba
  • Kritika a pochvala
  • Asertivita
  • Komunikačné kanály
Cena:
240,00 €
s DPH
Dĺžka kurzu:
1 deň
Termíny
Dátum a čas: 03.12.2017 08:00
Miesto: Mierová 56, Bratislava
Kouči

Mgr. Silvia Langermann, ACC

Lektorka, psychologička, kouč

Ing. Tomáš Langermann

Kouč, lektor