KOUČ 104 hodín - akreditovaný kurz

KOUČ 104 hodín - akreditovaný kurz

Koučing je ideálna full-time i part-time kariéra. Koučingové poznatky využijete aj v súkromnom živote – v manželstve, s deťmi, pri riešení konfliktov či v práci.

Hľadáte spôsob, ako zlepšiť svoj život? Jednoducho a natrvalo?

Ak už ste už na koučingu boli, isto viete, že kouč Vám pomáha stanoviť si správne váš cieľ a nájsť k nemu tú najlepšiu cestu. Niektoré cesty sú však kľukatejšie a vyžadujú veľa koučingových sedení. Kurz Kouč ponúka ľuďom, ktorí chcú žiť hodnotný a kvalitný život, trvalé kompetencie na to, aby vedeli hľadať namiesto problémov riešenia a značne si tak uľahčili život.
 

Každý z našich absolventov potvrdí, že akreditovaný kurz Kouč rozhodne stál za to. Mnohí z nich sa stali koučami, iní využívajú koučingové techniky v práci či v rodine. K našim absolventom patria ľudia rôzneho zamerania a veku – manažéri, mamy na materskej dovolenke, začínajúci podnikatelia či ľudia, ktorí sa po 40ke rozhodli zmeniť svoju kariérnu cestu a osamostatnili sa.

Za pár dní resp. mesiacov získate všetky kompetencie na to, aby ste sa stali certifikovaným koučom

Rozsah kurzu:

Kurz trvá 104 hodín, teda 11 dní. Ponúkame intenzívne kurzy, kde sa za dva týždne naučíte všetky efektívne metódy koučovania. Ak chcete kurz absolvovať popri zamestnaní, vyberte si náš sobotný kurz – len jeden deň v týždni a za tri mesiace môžete koučovať seba aj klientov!

Certifikovaným koučom môže byť každý!

Kurz je určený tým, ktorí majú záujem získať vedomosti a kompetencie potrebné pre výkon kouča. Ak zvažujete kariéru interného alebo externého kouča, neváhajte! Za dva intenzívne týždne si môžete začať plniť Váš sen!

Kurz je ďalej vhodný pre všetky profesie pracujúce s ľuďmi:

 • Manažéri
 • Špecialisti ľudských zdrojov
 • Poradcovia
 • Učitelia
 • Tréneri
 • Odborníci v pomáhajúcich profesiách

Obsah kurzu

To, čo sa na kurze naučíte, môžete využívať hneď a po celý život. Je to najlepšia cesta k poznaniu samého seba a vášho okolia.

Kurz je vyslovene praktický, tak aby ste si preberané metódy mohli hneď vyskúšať. Zabudnite na  siahodlhé poznámky a nekonečné teórie. Pripravte sa na to, že každý vyučovací deň absolvujete 2-3 minikoučovacie sedenia s vašimi kolegami. Aj preto získate koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po skončení kurzu môžete začať koučovať.

Obsah kurzu:

 • Definícia, história koučingu, etický kódex
 • 11 kompetencií kouča – ako prebieha koučingové sedenie?
 • Metódy osobnostnej diagnostiky – ktoré povolanie je pre nás vhodné a prečo počujeme len to, čo chceme?
 • Jednoduché i pokročilé metódy na individuálny koučing – ako klienta doviesť k jeho cieľu?
 • Základné metódy pre biznis koučing – ako pomáhať klientovi dosahovať lepšie výsledky?
 • Praktické ukážky dobrého a nesprávneho koučingu – na cudzích chybách sa učí najlepšie
 • Praktické skúšanie jednotlivých metód, supervízia a hodnotenie Silviou Langermann počas celého kurzu

Je akreditovaný

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR. V posledný deň kurzu Vás čaká písomný test a 15-minútové vzorové koučovanie pred komisiou. Po získaní diplomu, ktorý má rovnakú hodnotu ako vysokoškolský diplom, môžete hneď začať koučovať Vašich prvých klientov.

Lektori

Mgr. Silvia Langermann, ACC

V roku 2008 som ukončila štúdium Sociálnej a pracovnej psychológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied a v tom istom roku som promovala na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského. Titul Ltc. (Licence To Coach) obhájila v roku 2011 v Odbornom združení „COACHOK“ v Budapešti, odbor Life Coaching. V roku 2011 som získala aj licenciu na používanie osobnostného dotazníka GPOP – certifikát oprávňujúci vykonávať osobnostnú psychologickú diagnostiku. V roku 2015 som získala certifikát ACC (Associate Certified Coach) od ICF (International Coach Federation). Od roku 2013 prednášam predmety týkajúce sa koučingu na univerzitnej pôde. Mám za sebou 2 000 life koučingových sedení, 1 400 vitality koučingových sedení, 40 školení a 52 motivačných stretnutí.

Cena:
4 100,00 €
Dĺžka kurzu:
10 dní
Termíny
Dátum a čas: 25.11.2017 08:00
Miesto: Mierová 56, Bratislava
Kouči

Mgr. Silvia Langermann, ACC

Lektorka, psychologička, kouč