Akreditovaný kurz Kouč

Hľadáte spôsob, ako zlepšiť svoj život? Jednoducho a natrvalo?

Ak už ste už na koučingu boli, isto viete, že kouč Vám pomáha stanoviť si správne váš cieľ a nájsť k nemu tú najlepšiu cestu. Niektoré cesty sú však kľukatejšie a vyžadujú veľa koučingových sedení. Kurz Kouč ponúka ľuďom, ktorí chcú žiť hodnotný a kvalitný život, trvalé kompetencie na to, aby vedeli hľadať namiesto problémov riešenia a značne si tak uľahčili život.

Koučing je ideálna full-time i part-time kariéra. Koučingové poznatky využijete aj v súkromnom živote – v manželstve, s deťmi, pri riešení konfliktov či v práci.

Každý z našich absolventov potvrdí, že akreditovaný kurz Kouč rozhodne stál za to. Mnohí z nich sa stali koučami, iní využívajú koučingové techniky v práci či v rodine. K našim absolventom patria ľudia rôzneho zamerania a veku – manažéri, mamy na materskej dovolenke, začínajúci podnikatelia či ľudia, ktorí sa po 40ke rozhodli zmeniť svoju kariérnu cestu a osamostatnili sa.

Za pár dní resp. mesiacov získate všetky kompetencie na to, aby ste sa stali certifikovaným koučom

Rozsah kurzu:

Kurz trvá 104 hodín, teda 11 dní. Ponúkame intenzívne kurzy, kde sa za dva týždne naučíte všetky efektívne metódy koučovania. Ak chcete kurz absolvovať popri zamestnaní, vyberte si náš sobotný kurz – len jeden deň v týždni a za tri mesiace môžete koučovať seba aj klientov!

Certifikovaným koučom môže byť každý!

Kurz je určený tým, ktorí majú záujem získať vedomosti a kompetencie potrebné pre výkon kouča. Ak zvažujete kariéru interného alebo externého kouča, neváhajte! Za dva intenzívne týždne si môžete začať plniť Váš sen!

Kurz je ďalej vhodný pre všetky profesie pracujúce s ľuďmi:

 • Manažéri
 • Špecialisti ľudských zdrojov
 • Poradcovia
 • Učitelia
 • Tréneri
 • Odborníci v pomáhajúcich profesiách

Obsah kurzu

To, čo sa na kurze naučíte, môžete využívať hneď a po celý život. Je to najlepšia cesta k poznaniu samého seba a vášho okolia.

Kurz je vyslovene praktický, tak aby ste si preberané metódy mohli hneď vyskúšať. Zabudnite na  siahodlhé poznámky a nekonečné teórie. Pripravte sa na to, že každý vyučovací deň absolvujete 2-3 minikoučovacie sedenia s vašimi kolegami. Aj preto získate koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po skončení kurzu môžete začať koučovať.

Obsah kurzu:

 • Definícia, história koučingu, etický kódex
 • 11 kompetencií kouča – ako prebieha koučingové sedenie?
 • Metódy osobnostnej diagnostiky – ktoré povolanie je pre nás vhodné a prečo počujeme len to, čo chceme?
 • Jednoduché i pokročilé metódy na individuálny koučing – ako klienta doviesť k jeho cieľu?
 • Základné metódy pre biznis koučing – ako pomáhať klientovi dosahovať lepšie výsledky?
 • Praktické ukážky dobrého a nesprávneho koučingu – na cudzích chybách sa učí najlepšie
 • Praktické skúšanie jednotlivých metód, supervízia a hodnotenie Silviou Langermann počas celého kurzu

Je akreditovaný

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR. V posledný deň kurzu Vás čaká písomný test a 15-minútové vzorové koučovanie pred komisiou. Po získaní diplomu, ktorý má rovnakú hodnotu ako vysokoškolský diplom, môžete hneď začať koučovať Vašich prvých klientov.

Lektori

Mgr. Silvia Langermann, ACC

V roku 2008 som ukončila štúdium Sociálnej a pracovnej psychológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied a v tom istom roku som promovala na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského. Titul Ltc. (Licence To Coach) obhájila v roku 2011 v Odbornom združení „COACHOK“ v Budapešti, odbor Life Coaching. V roku 2011 som získala aj licenciu na používanie osobnostného dotazníka GPOP – certifikát oprávňujúci vykonávať osobnostnú psychologickú diagnostiku. V roku 2015 som získala certifikát ACC (Associate Certified Coach) od ICF (International Coach Federation). Od roku 2013 prednášam predmety týkajúce sa koučingu na univerzitnej pôde. Mám za sebou 2 000 life koučingových sedení, 1 400 vitality koučingových sedení, 40 školení a 52 motivačných stretnutí.

Mgr. Ján Dubnička, ACC

Som kouč osobného rozvoja a vysokej výkonnosti, tímový kouč, konzultant a autor knihy „Vytvorte si život, po akom túžite’. Pomáham úspešným profesionálom dosahovať ešte väčší úspech, firmám budovať výkonné tímy a športovcom stabilné výkony. Napomáham trvalým pozitívnym zmenám zlepšovaním kvality myslenia. Koučujem na základe poznatkov o fungovaní mozgu (brain based coaching). Pri svojej práci sa zameriavam na hľadanie a posilňovanie silných stránok a zdrojov. Koučovací výcvik (results coaching systems) som získal u spoločnosti NeuroLeadership Group. Šesť mesiacov som pracoval priamo s ‘praotcom’ koučingu a autorom metódy Inner Game – Timothy Gallweyom. Aktuálne si dokončujem výcvik Brief Coaching – Solution Focused Coaching. V roku 2015 som získal aj licenciu na používanie osobnostného dotazníka GPOP – certifikát oprávňujúci vykonávať osobnostnú psychologickú diagnostiku. Viedol som semináre o koučovaní na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne (2012) a koučovacie semináre na Fakulte podnikového manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave (2015). Ako mentor som zastrešoval jednu z oblastí v súťaži Unilever Výzva. Mám odkoučovaných viac ako 1000 hodín v individuálnom koučovaní, cez 150 hodín tímového koučovania a odlektorovaných viac ako 500 hodín.

Jazyk: slovenský

Cena:

Cena kurzu Kouč je 4 100 €. Ponúkame aj možnosť platby na tri splátky.

Aktuálne termíny:

21.01.2017 – 01.04.2017 – sobotňajší kurz, Bratislava

11.03.2017 – 21.03.2017 – intenzívny kurz, Bratislava

22.04.2017 – 01.07.2017 – sobotňajší kurz, Bratislava

29.04.2017 – 09.05.2017 – intenzívny kurz, Bratislava

10.06.2017 – 20.06.2017 – intenzívny kurz, Bratislava

Všeobecné obchodné podmienky nájdete TU.