Kritické myslenie

Kritické myslenie

Kritické myslenie- prečo je dôležité aby ho mal každý z nás?

Čo to vlastne kritické myslenie je? 
Definovať by sme ho mohli ako určitý typ postoja k svetu, ku konkrétnym situáciám, voči konkrétnym názorom. Kritické myslenie je schopnosť, ktorá je predpokladom k obozretnosti, opatrnosti pri vyhľadávaní, využívaní aj interpretácii informácií. Keď kriticky premýšľame, v podstate sa len riadime múdrym príslovím Dôveruj, ale preveruj. 

Na workshope vás naučíme, aký postoj máme zaujať voči informáciám, ktoré sa nám ponúkajú. Rovnako dôležité je kritické myslenie v súkromnom živote, ako aj v práci- keď je človek schopný kritického myslenia, inak sa na veci už pozerať nevie, nech ide o využívanie informácií kdekoľvek, kde sa pohybuje.

Príďte vo štvrtok 12.10.2017 na workshop Kritické myslenie a jeho prejavy, ktorý bude viesť Mgr. Silvia Langermann, ACC. 

Workshop bude prebiehať na ulici Mierová 56 v Bratislave (Ružinov). Cena workshopu je 18 EUR s DPH.

Píšte nám na info@coaching-poradna.sk a volajte na tel. čísle 0911 467 629 :)
Tešíme sa na Vás!
Partner podujatia je StartitUP :)
Cena:
18,00 €
Dĺžka kurzu:
1 deň
Prihlásiť