Kurz asertivity

Kurz asertivity

Chcete dokázať hovoriť o tom, čo si myslíte, čo cítite a aký máte názor? Chcete vedieť presadiť svoje oprávnené požiadavky a dokázať povedať „nie“?

Chcete sa naučiť vhodne začať konverzáciu a tiež ju primeraným spôsobom ukončiť? Chcete byť schopný vyrovnať sa s kritikou, vedieť vyjadriť uznaniea vedieť prijať kompliment?

Ak áno, máme pre Vás riešenie. Toto všetko sa naučíte na kurze asertivity.

Asertivita  nie je rodená vlastnosť, ale je to schopnosť, schopnosť primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými ľuďmi. Zahŕňa v sebe schopnosť komunikovať, súhlasiť, nesúhlasiť, žiadať, ale aj kritizovať bez manipulácie, agresivity alebo pasivity. Asertívny človek dokáže vyjadriť svoj názor a akceptovať názory ostatných, žije slobodne, a pritom neobmedzuje slobodu iných

Cieľom kurzu je schopnosť vyjadrovať priamo a primerane vlastné názory,  potreby a pocity bez porušovania práv druhých. Pomáha nadviazať kladný sociálny kontakt a zároveň v ňom hájiť vlastné práva a odmietať neoprávnené nároky.

Čo získate kurzom asertivity?

  • podstatný pocit citového uvoľnenia, ktorý je dôležitý pre voľné vyjadrenie myšlienok, vnútorný pokoj a jednoznačne pevnejšiu pozíciu, či už pri argumentovaní, vyjednávaní, alebo nezáväznej diskusii
  • psychickú odolnosť a vyrovnanosť
  • budete menej zraniteľný a budete vedieť viac riskovať
  • budete vedieť vyjadriť názor pokojne, bez zbytočného zvyšovania hlasu, budete menej vzťahovačný, nenecháte sa zastrašiť
  • budete rozhodne odolnejší voči manipulácii
  • dokážete presadzovať svoje práva, ale nie na úkor ostatných

Obsah kurzu:

Otvorené vyjadrenie vlastných pocitov

Nadviazanie, udržiavanie a ukončenie rozhovoru

Hovoriť pred viacerými

Požiadať o láskavosť

Presadiť oprávnené požiadavky

Dôsledné odmietnutie, vedieť povedať nie

Vedieť čo chcem

Sebapoznanie

Asertívne riešenie konfliktov

Asertívne ľudské práva

Cena:
170,00 €
s DPH
Dĺžka kurzu:
1 deň
Termíny
Dátum a čas: 26.05.2018 08:00
Miesto: Mierová 56, 821 05 Bratislava
Kouči

Mgr. Silvia Langermann, ACC

Lektorka, psychologička, kouč

Ing. Tomáš Langermann

Kouč, lektor