Kurzy a workshopyKalendár kurzov a workshopov 2018

Kalendár kurzov a workshopov 2018

Ponúkame Vám kalendár kurzov a workshopov na rok 2018 - v Bratislave. Veríme, že si nájdete svoje obľúbené témy. Ešte viac sa tešíme na Vaše námety, ktoré by ste si priali u nás vidieť, počuť a navštíviť. Tešíme sa na každé stretnutie s Vami :)

Kurz

Cena: 18,00 €

s DPH

Stretnutie koučov – Mentoring Session

Stretnutie koučov – Mentoring Session

Pripravujeme pre vás všetkých: našich absolventov kurzu KOUČ 104 hodín, ale aj tých, ktorých kurz zaujíma, alebo sa ho plánujú zúčastniť, spoločné stretnutie. Vítaní ste všetci, ktorí sa zaujímate o svoj osobnostný rast a máte chuť na sebe pracovať a posúvať sa ďalej, či už pracovne alebo v súkromnom živote.

Kurz

Najbližší kurz:20.10.2018 08:00
Cena: 1,00 €

s DPH

 Akreditovaný kurz KOUČ 104 Bratislava

Akreditovaný kurz KOUČ 104 Bratislava

Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Číslo vydanej akreditácie: POA:3390/2014/93/1.

Medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený ICF ako ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours/.

Kurz

Najbližší kurz:09.06.2018 08:00
Cena: 4 100,00 €

s DPH

Techniky sebavedomia

Techniky sebavedomia

Sebavedomie nie je niečo, s čím sa človek narodí. Nie je to ani vlastnosť, ktorá je daná a nemenná. Môže sa v priebehu života meniť, zvyšovať či znižovať. Nájdite s nami jednoduché techniky, ako si zvýšiť sebavedomie natrvalo!

Workshop

Najbližší kurz:14.06.2018 18:00
Cena: 18,00 €

s DPH

Kritické myslenie

Kritické myslenie

Čo to vlastne kritické myslenie je?
Definovať by sme ho mohli ako určitý typ postoja k svetu, ku konkrétnym situáciám, voči konkrétnym názorom.

Kurz

Najbližší kurz:28.06.2018 18:00
Cena: 18,00 €

s DPH

Kurz Konštelácie

Kurz Konštelácie

Systémové konštelácie patria v súčasnosti k najefektívnejším metódam, ktoré pomáhajú odkryť príčiny našich problémov a nájsť vyhovujúce riešenia. A to vo všetkých oblastiach života - zdravotný problém, práca, finančné záležitosti, rodinné vzťahy, partnerské vzťahy a.i. Pomocou konštelácií sa častokrát vyrieši problém, ktorým sa človek trápil roky.

Kurz

Najbližší kurz:16.06.2018 00:00
Cena: 170,00 €

s DPH

Nenásilná komunikácia

Nenásilná komunikácia

Úspešní ľudia už dávno pochopili, že efektívna komunikácia v praxi je to, čo im pomáha napredovať a vedieť sa predať. 

Kurz

Najbližší kurz:17.06.2018 00:00
Cena: 170,00 €

s DPH

Ako začať podnikať v oblasti koučingu

Ako začať podnikať v oblasti koučingu

Profesia kouča je čoraz lákavejšia a koučov – na Slovensku rovnako ako vo svete – stále pribúda.
Koučing je pôsob rozvoja pracovného a osobného potenciálu jednotlivca alebo skupiny ľudí, je to proces individuálnych alebo tímových stretnutí, ktoré vedú k aktívnemu hľadaniu riešení pracovných alebo medziľudských ťažkostí.

Kurz

Najbližší kurz:26.06.2018 00:00
Cena: 98,00 €

s DPH