Strategický biznis koučing

Strategický biznis koučing

Nadstavba kurzu KOUČ 104 hodín pre manažérov, riadiacich pracovníkov a tých, ktorí sa chcú naučiť viac o tímovom koučingu a zavádzaní koučingu do firemnej kultúry.

Absolvujte s nami niektorý z modulov Strategického biznis koučingu a rozšírte si svoje biznis zručnosti. Moduly môžete absolvovať aj jednotlivo.

Zaručujeme sa vysokou kvalitou, odbornosťou a príjemnou atmosférou.

PRE KOHO:

Manažéri, riaditelia, riadiaci pracovníci, špecialisti ľudských zdrojov, poradcovia, osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon biznis kouča a implementáciu koučovacej kultúry do svojej firmy.

ČO SA NAUČÍTE:

  1. modul – Umenie koučingu I

Ak sa rozhodnete s nami absolvovať prvý modul, budete poznať základnú teóriu a metodológiu biznis koučingu, ovládať kľúčové body procesu a cieľ tak, aby bol aplikovateľný, reagujúci na reálne potreby, aktuálny, zrozumiteľný a adresný. Naučíme vás nástroje na diagnostikovanie osobnosti, etický kódex, históriu a špecifiká koučingu.

2. modul – Umenie koučingu II

Nadstavbový program pre rozvoj kľúčových koučovacích kompetencií vo firemnom prostredí. Po skončení 2. modulu dokáže rozpoznať a rozvíjať komunikačný kanál klienta, verbálne i neverbálne signály klienta. Dokáže formulovať silné otázky, napomáhať zmene limitujúcich postojov klienta, vedome budete pracovať s interným procesom odohrávajúcim sa v koučovi i koučovanom.

3.modul – Tímový koučing

Po absolvovaní 3. modulu budete rozumieť skupinovej dynamike tímu, dokážete identifikovať a efektívne riešiť dysfunkcie tímov. Dokáže riadiť proces tímového koučingu a zostaviť stratégie vedenia tímového koučingu na základe zloženia tímu.

13.-14. október 2017

Naučíme vás rozumieť procesom riadenia zmeny a dokážete samostatne zostaviť stratégiu implementácie koučingu do firemnej kultúry a obhájiť ju. Dokážete využívať koučing ako nástroj pre tvorbu dlhodobých i krátkodobých stratégií.

KTO VÁS BUDE VIESŤ:
Mgr. Silvia Langermann, ACC
V roku 2008 som ukončila štúdium Sociálnej a pracovnej psychológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied a v tom istom roku som promovala na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského. Titul Ltc. (Licence To Coach) obhájila v roku 2011 v Odbornom združení „COACHOK“ v Budapešti, odbor Life Coaching. V roku 2011 som získala aj licenciu na používanie osobnostného dotazníka GPOP – certifikát oprávňujúci vykonávať osobnostnú psychologickú diagnostiku. V roku 2015 som získala certifikát ACC (Associate Certified Coach) od ICF (International Coach Federation). Od roku 2013 prednášam predmety týkajúce sa koučingu na univerzitnej pôde. Mám za sebou 2 000 life koučingových sedení, 1 400 vitality koučingových sedení, 40 školení a 52 motivačných stretnutí.

Mgr. Silvia Gallová, PCC
Koučing je mojím životným poslaním. Venujem sa mu od roku 2010, pričom som mala príležitosť pracovať s klientami z rozličných sfér – od neziskových organizácií, cez podnikateľov, až po korporátnu sféru. Mojím centrálnym zameraním je biznis koučing, pretože verím, že vďaka tomuto nástroju a firemnej kultúre postavenej na koučingu dokážeme pre ľudí vytvoriť bezpečné pracovné prostredie na rast a vysoký výkon. Koučing vnímam aj ako mimoriadne vhodný nástroj na vedenie strategických zmien, najmä ak je kombinovaný s agilnými metódami práce s tímom a vizuálnymi technikami. Okrem samotného vykonávania koučingu na úrovni jednotlivcov či tímov vediem aj viaceré výcviky v korporátnej oblasti, ako aj pre širokú verejnosť. Ako ICF mentor-kouč sa venujem aj individuálnemu rozvoju profesionálnych koučov.
Vyštudovala som žurnalistiku, neskôr postgraduálne medzinárodné vzťahy a európske právo, som držiteľkou Diploma in Business Coaching, certifikátu z intergratívneho koučingu. Zároveň som registrovaná ako mediátorka na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, certifikovaná trénerka a facilitátorka.

ZA KOĽKO:

Jeden dvojdňový modul stojí 1 000 EUR bez DPH.

Cena:
1 000,00 €
s DPH
Dĺžka kurzu:
2 dni
Prihlásiť

Recenzie