Akreditovaný kurz KOUČ 104 Bratislava - získajte príspevok z úradu práce

Akreditovaný kurz KOUČ 104 Bratislava - získajte príspevok z úradu práce

Ste evidovaní na úrade práce?
Získajte finančný príspevok z úradu práce alebo využite aktuálny program.

Aký kurz môžete u nás absolvovať?
Akreditovaný a medzinárodne certifikovaný kurz KOUČ 104 hod.
 
Kedy a kde je najbližší termín?
  • Bratislava, 30.3. – 10.4.2019
  • Banská Bystrica, 27.4. – 08.5.2019
  • Košice, 24.5.-4.6.2019
  • Bratislava, 14.6.-25.6.2019
Čo kurzom získate?
Vedomosti a praktické skúsenosti na výkon profesie kouča, 70% kurzu tvorí prax a 30% teória. Zvýšenie kvalifikácie je potrebné pre výkon viacerých povolaní a pracovných pozícií (manažéri, osoby vedúce tím ľudí, špecialisti ľudských zdrojov, personalisti, tréneri, poradcovia, odborníci v profesiách zameraných na pomoc iným a.i.). Kurz vám prinesie vlastný posun a nájdenie Vášho smerovania
 
Aké osvedčenia dostanete?
Kurz 104 hod. je akreditovaný Ministerstvom ŠVVaŠ a medzinárodne certifikovaný International Coach Federation. Po absolvovaní záverečnej skúšky získa účastník Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, platné na celom území Slovenskej republiky a oprávňujúce držiteľa ku koučovaniu. Zároveň účastník nadobudne Certifikát ICF / International Coach Federation, predstavujúci medzinárodnú akceptáciu výcviku v koučingu, na základe ktorej môžu získať ďalšie medzinárodné certifikáty ICF / ACC, PCC, MCC.

Aké sú možnosti cez úrad práce?
  • možnosť preplatenia cez aktuálne programy úradov práce - napr. program REPAS, REPAS+, KOMPAS+
  • v prípade, ak nie je program aktuálny alebo nespĺňate podmienky, je možné úrad práce požiadať o finančný príspevok
  • zľava cca 70% pre uchádzačov evidovaných v čase kurzu na úrade práce v prípade, ak im nebude schválené preplatenie kurzu cez program úradu práce - 1260,48 Eur s DPH
Aký je postup?
1. Skontaktujte sa s nami emailom na info@powercoaching.sk (nezabudnite uviesť Váš tel. kontakt) alebo telefonicky na 0948 168 011.
2. Vysvetlíme Vám možnosti preplatenia kurzu a zodpovieme Vaše otázky.
2. V prípade účasti cez aktuálny program úradov práce Vám pripravíme tlačivo, časť B (nie je potrebné nám ho nosiť), ktoré si vyzdvihnete alebo Vám ho zašleme poštou.
3. Následne podáte žiadosť na príslušný úrad práce (odporúčame žiadosť podať mesiac pred začatím kurzu, avšak závisí to od konkrétneho úradu – lehota môže byť kratšia aj dlhšia).
4. Ak Vám úrad práce žiadosť schváli, podpíšete s nimi dohodu, prinesiete nám potrebné potvrdenia a môžete sa kurzu zúčastniť
5. Vy nehradíte nič, úrad práce uhradí vystavenú faktúru.
 
Organizátor: Power Coaching s.r.o., www.powercoaching.sk
Odborný garant: Mgr. Silvia Langermann, PCC
Informácie a prihlasovanie: info@powercoaching.sk alebo 0948 168 011
Cena:
1,00 €
s DPH
Dĺžka kurzu:
12 dní
Termíny
Dátum a čas: 14.06.2019 08:00
Miesto: Bratislava, Mierová 56 - Ružinov
Kouči

Mgr. Silvia Langermann, PCC

Lektorka, psychologička, kouč