Change management

Proces uskutočnenia zmien v spoločnosti, ich aplikácia v praxi a predovšetkým ich pozitívne prijatie - ako úspešne zvládnuť proces zmeny? Ponúkame 1 a viac dňové školenia, na ktorých sa detailne zameriame na change management vo Vašej spoločnosti, priamo podľa Vášho aktuálneho stavu.

OBSAH ŠKOLENIA
Zistenie aktuálneho stavu
-vyhodnotenie potreby zmeny a jej prínosu
Nastavenie procesu zmeny
-nastavenie cieľa, spôsobu uskutočnenia zmeny, určenie zodpovedných osôb, forma komunikácie, časový harmonogram
Aplikácia a riadenie zmeny
-prijatie zmeny, vyvolanie pozitívneho prístupu k zmene, riešenie negatívneho prístupu k zmene, podpora v procese zmeny, reakcie na zmeny a príprava na situácie, dôvera v zmenu, úspech prijatej zmeny
Praktické zameranie
-techniky aplikované na praktické prípady
 

Obrázok zdroj: PEXELS