Osobnostná diagnostika

Máte pocit, že sa ešte stále hľadáte a meníte často zamestnanie? Poznáte naozaj svoje kvality, prednosti, viete povedať v čom vynikáte a aké sú vaše slabé stránky? Je vo vašom tíme vysoká fluktuácia? Nedarí sa vám nastaviť internú komunikáciu, pretože vám ju niekto neustále brzdí?
Na tieto a podobné otázky vám dá odpoveď osobnostná diagnostika!

GPOP osobnostná diagnostika vám poskytne komplexný obraz diagnostikovanej osoby. Napovie vám kým táto osoba naozaj je a aké sú jej silné a slabé stránky. Umožní vám zistiť, ako sa bude pravdepodobne správať diagnostikovaná osoba v stresovej situácii. Taktiež akým spôsobom zapadne do kolektívu a kde môže nastať konflikt. Pomáha pri výbere nových osôb do vašej spoločnosti - vieme určiť kto je najvhodnejším kandidátom na základe vašich požiadaviek a preferencií.
Jednotlivcom odhalí ich silné a slabé stránky, nahliadnu sami do seba a dozvedia sa o sebe mnohé užitočné informácie. Na základe týchto poznatkov porozumejú prečo sa im v živote dejú neustále rovnaké situácie alebo prečo nie sú spokojní s vlastným životom. Osobnostná diagnostika je skvelý základ k efektívnemu osobnostnému rozvoju.

Priebeh diagnostiky :
  • vyplnenie online testu
  • písomná spätná väzba
  • ústna spätná väzba so psychológom a koučom

Pred komplexnou GPOP osobnostnou diagnostikou vám radi poskytneme konzultáciu a pripravíme vám celý proces. Pre viac informácií nám napíšte na info@powercoaching.sk alebo volaje na 0948 168 011.