Ste evidovaní na úrade práce?

01.08.2018

Rekvalifikujte sa cez program Repas+, úrad Vám to zaplatí.

Aký kurz môžete u nás absolvovať? Akreditovaný a medzinárodne certifikovaný kurz KOUČ 104 hod.
Kedy a kde je najbližší termín? Bratislava 13-23.10.2018  alebo Banská Bystrica 20-30.10.2018

Čo kurzom získate?

Vedomosti a praktické skúsenosti na výkon profesie kouča, 70% kurzu tvorí prax 30% teória Zvýšenie kvalifikácie pre výkon viacerých povolaní a pracovných pozícií (manažéri, osoby vedúce tím ľudí, špecialisti ľudských zdrojov, personalisti, tréneri, poradcovia, odborníci v profesiách zameraných na pomoc iným a.i.) Vlastný posun a nájdenie Vášho smerovania

Aké osvedčenia dostanete?

Kurz 104 hod. je akreditovaný Ministerstvom ŠVVaŠ a medzinárodne certifikovaný International Coach Federation. Po absolvovaní záverečnej skúšky získa účastník Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, platné na celom území Slovenskej republiky a oprávňujúce držiteľa ku koučovaniu. Zároveň účastník nadobudne Certifikát ICF / International Coach Federation, predstavujúci medzinárodnú akceptáciu výcviku v koučingu, na základe ktorej môžu získať ďalšie medzinárodné certifikáty ICF / ACC, PCC, MCC.

Aký je postup?

1. Skontaktujte sa s nami emailom (nezabudnite uviesť Váš tel. kontakt) alebo telefonicky na info@powercoaching.sk alebo 0948 168 011
2. Pripravíme Vám tlačivo pre úrad práce, časť B (nie je potrebné nám ho nosiť), ktoré si vyzdvihnete alebo Vám ho zašleme poštou
3. Následne podáte žiadosť na príslušný úrad práce (odporúčame žiadosť podať mesiac pred začatím kurzu, avšak závisí to od konkrétneho úradu – lehota môže byť kratšia aj dlhšia)
4. Ak Vám úrad práce žiadosť schváli, podpíšete s nimi dohodu, prinesiete nám potrebné potvrdenia a môžete sa kurzu zúčastniť
5. Vy nehradíte nič, úrad práce Vám to uhradí

Organizátor: Power Coaching s.r.o., www.powercoaching.sk
Odborný garant: Mgr. Silvia Langermann, ACC
Informácie a prihlasovanie: info@powercoaching.sk alebo 0948 168 011

Súvisiace kurzy

Neboli nájdené žiadne záznamy.