Tímový koučing

Tímový koučing

Aký tím chcete mať?
Čo všetko má váš tím zvládnuť a aké výsledky má prinášať?
Sú členovia vášho tímu spokojní?
Ako namotivovať tím k vyšším výkonom?

Tím nie je len zoskupenie jeho členov. Tím je živý organizmus, ktorý sa vyvíja a rozvíja presne tak, ako človek jednotlivec. Formujú ho spoločné skúsenosti, problémy, výzvy, prežité obdobie, pekné a aj menej pekné zážitky, zmeny a občas aj nepohoda. Aby však bol tím schopný  tomuto všetkému čeliť,  mal by byť súdržný, komunikatívny, flexibilný, stabilný, vytrvalý, efektívny, plný energie a mal dôveru v seba a aj v jednotlivých členov. Je váš tím presne takýto? 

A ako dosiahnuť aby mal váš tím tie atribúty, ktoré potrebujete k plneniu zadaných cieľov? Tímový koučing je nástroj, ktorý pracuje veľmi komplexne. Berie do úvahy jednotlivca a jeho potreby a rovnako berie do úvahy tím ako celok a jeho ciele a potreby. Tímový koučing rozvíja a podporuje silné stránky tímu a pracuje na odstránení slabých stránok. Naučí tím vzájomnej komunikácii a rešpektu. A nie je to teambuilding, je to práca s odborníkom, ktorý spolu s tímom rieši presne tie témy, ktoré sú pre daný tím dôležité.

Tímový koučing vám prinesie:

  • príležitosti sa zastaviť v behu za výkonom a cieľmi
  • urobiť si jasno v roliach, spôsoboch, úlohách a spolupráci
  • nastaviť si vlastné témy
  • hľadať riešenia vo vlastných zdrojoch
  • tvoriť riešenia, ktoré sú priamo napasované na realitu tímu
  • príležitosť samostatne premýšľať a prevziať zodpovednosť za svoje konanie ako jednotlivec
  • uvažovať ako člen tímu a spolupracovať

Tešíme sa na Vás 12. - 13.11.2018, 8:00 - 16:00 hod., na ulici Mierová 56.
Lektor: Mgr. Silvia Langermann, ACC

Cena kurzu je 450,- EUR s DPH.
Prihláste sa na info@coaching-poradna.sk a volajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Tešíme sa na Vás!
Partner podujatia je StartitUP :) a Meeto
foto: www.pexels.com

Cena:
450,00 €
s DPH
Dĺžka kurzu:
2 dni
Termíny
Dátum a čas: 12.11.2018 08:00
Miesto: Bratislava, Mierová 56
Kouči

Mgr. Silvia Langermann, ACC

Lektorka, psychologička, kouč