Tímový koučing

Tímový koučing

Aký tím chcete mať?
Čo všetko má váš tím zvládnuť a aké výsledky má prinášať?
Sú členovia vášho tímu spokojní?
Ako namotivovať tím k vyšším výkonom?

Ako dosiahnuť, aby mal váš tím tie atribúty, ktoré potrebujete k plneniu zadaných cieľov? Tímový koučing je nástroj, ktorý pracuje veľmi komplexne. Berie do úvahy jednotlivca a jeho potreby a rovnako tím ako celok a jeho ciele. Tímový koučing rozvíja a podporuje silné stránky tímu a pracuje na odstránení tých slabých. Naučí tím vzájomnej komunikácii a rešpektu, motivácii, lojalite, efektívnosti.
 
Tím nie je len zoskupenie jeho členov. Tím je živý organizmus, ktorý sa vyvíja a rozvíja presne tak, ako človek jednotlivec. Formujú ho spoločné skúsenosti, problémy, výzvy, prežité obdobie, pekné a aj menej pekné zážitky, zmeny a občas aj nepohoda. Aby však bol tím schopný tomuto všetkému čeliť, mal by byť súdržný, komunikatívny, flexibilný, stabilný, vytrvalý, efektívny, plný energie a mať dôveru v seba a aj v jednotlivých členov. Je váš tím presne takýto?
 
Tímový koučing vám prinesie:
  • príležitosti sa zastaviť v behu za výkonom a cieľmi
  • urobiť si jasno v roliach, spôsoboch, úlohách a spolupráci
  • nastaviť si vlastné témy
  • hľadať riešenia vo vlastných zdrojoch
  • tvoriť riešenia, ktoré sú priamo napasované na realitu tímu
  • príležitosť samostatne premýšľať a prevziať zodpovednosť za svoje konanie ako jednotlivec
  • uvažovať ako člen tímu a spolupracovať
Prihlásenie: priamo cez web, emailom na info@powercoaching.sk alebo na 0948 168 011
 
Tešíme sa na Vás!
Partner podujatia je StartitUP a Meeto
Cena:
220,00 €
s DPH
Dĺžka kurzu:
1 deň
Termíny
Dátum a čas: 20.05.2019 08:00
Miesto: Bratislava, Mierová 56
Kouči

Mgr. Silvia Langermann, PCC

Lektorka, psychologička, kouč